วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 392/2559 ประชุมองค์กรหลัก 20 ก.ย. 2559

 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมกับผู้บริหารระดับสูงองค์กรหลัก เพื่อติดตามงานตามนโยบาย เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 ณ ห้อง MOC อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีประเด็นสำคัญ สรุปดังนี้

การแข่งขันกีฬาคณะรัฐมนตรี  ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันในวันจันทร์ที่ ตุลาคมนี้ ในกลุ่มที่รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) ดูแลรับผิดชอบจัดการแข่งขัน กระทรวง/หน่วยงาน (ในนาม HR Group ใช้สีส้มประจำกลุ่ม) คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ขอให้ทุกหน่วยงานจัดส่งนักกีฬาซึ่งเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี เข้าร่วมการแข่งขันใน ประเภทชนิดกีฬา คือ กรีฑา กอล์ฟ เซปักตระกร้อ แบดมินตัน วอลเลย์บอลหญิง และฟุตซอล
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ประเภท คือ วอลเลย์บอลหญิง และฟุตซอล จึงขอให้คัดเลือกส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาและข้าราชการที่สนใจเข้าร่วมเป็นกองเชียร์ของกระทรวงศึกษาธิการในการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งจะมีประกวดกองเชียร์ในพิธีปิดด้วย
การรับฟังสรุปแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายนนี้ เวลา 9.30 น. ที่หอประชุมคุรุสภา ซึ่งที่ผ่านมา สนช. ได้ไปจัดเสวนาและรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษาไทยมาแล้วหลายครั้งในต่างจังหวัด จึงต้องการมาสรุปผลการเดินสายในการปฏิรูปการศึกษา โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ แต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว รัฐมนตรีทั้ง ท่านติดภารกิจในการเดินทางสลับไปร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งเสด็จฯ แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ และสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2558 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หาก สนช.ไม่ได้เลื่อนการประชุมในครั้งนี้ จะมอบให้นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการ กอศ. (ซึ่งจะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ ตุลาคมนี้) เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
การจัดตั้งสถาบันภูมิราชธรรม  ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้จัดตั้งสถาบันดังกล่าวเป็นสถาบันการอุดมศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ และอยู่ในอุปถัมภ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยการจัดตั้งสถาบันดังกล่าว เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในปี พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการศึกษาและศิลปวิทยาการ โดยตั้งอยู่ที่บริเวณ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในพื้นที่ 436 ไร่ โดยมีกองทุนประเดิม 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะใช้งบประมาณของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดให้เป็นรายปี รวมถึงเงินหรือทรัพย์ที่มีผู้อุทิศให้ คาดว่าจะเปิดทำการเรียนการสอนรุ่นแรกได้ในปีการศึกษา2561
ทั้งนี้ ได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปหารือขั้นตอนต่าง ๆ กับคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายใต้โครงการ "โรงเรียนดีใกล้บ้าน"  โดยการพัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก 310 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อรองรับเด็กจากโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 20 คน ซึ่งมีอยู่จำนวน 827 โรงเรียนมาเรียนร่วม โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงปี 2559-2560 จำนวน 421 โรงเรียน และปี 2561 อีกจำนวน 406 โรงเรียน

อ่านต่อ  http://www.moe.go.th/websm/2016/sep/392.html

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง