วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 406/2560 ประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะทำงานสานพลังประชารัฐ (คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ : Public-Private Steering Committee) ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce)E2 ประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน ของคณะทำงานดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วม อาทิ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายวณิชย์ อ่วมศรี และนายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งคณะทำงานกลุ่มย่อยจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม E2


โครงการ Re-branding อาชีวศึกษา
ได้ดำเนินแผนงานการสื่อสารโครงการ "อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ" แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะแรก ในปี 2559 เน้นสร้างการรับรู้ ในรูปแบบโลโก้ที่เด็กอาชีวะมีส่วนร่วม, InfoGraphic VDO ผ่านทาง Facebook และ Google Display Network ตลอดจนเผยแพร่ข่าวการลงนามความร่วมมือและ Kick off Open House Road Show โครงการ Excellent Model School (EMS) ทางสื่อต่าง ๆ ซึ่งพบว่าได้รับผลตอบอย่างดี โดยเฉพาะเว็บเพจ Handy Man แฟนฉัน และอวดดี-อาชีวะ มีผู้เข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าในช่วงของการจัดแคมเปญโครงการ
ระยะที่สอง ปี 2560 ยังคงเน้นสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ EMS ผ่านคลิปวิดีโอยกระดับ Excellent Model School, คลิปสัมภาษณ์นักเรียนเข้าร่วมโครงการ, คลิปสัมภาษณ์ CEO (Chief Executive Officer) ตลอดจน VTR สัมภาษณ์ The IDOL ผู้จบอาชีวะที่เข้าทำงานในบริษัทต่าง ๆ ซึ่งแม้จะจัดแคมเปญเพียง 37 วัน แต่พบว่าภาพรวมของโครงการได้รับการตอบรับดีมากและสูงกว่าตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ ทั้งจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1.7 ล้านวิว สามารถสร้างการรับรู้ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก ผู้ปกครอง และครู  ทั้งนี้ กำลังเตรียมวางแผนการสื่อสารในระยะต่อไป เพื่อเร่งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขยายโครงการ EMS ให้มีความต่อเนื่องในวิทยาลัยนำร่องอีก 22 แห่ง รวมเป็น 68 แห่ง ร่วมกับ 14 บริษัทเดิม และ 7 บริษัทใหม่ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง