วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565

ตารางติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565

สมาคมรองฯ

ตารางติวสอบ RongJo 
จัดโดย สมาคมรองฯ แห่งประเทศไทย

3-5 ต.ค 2565   จ.สุราษฎร์ธานี
22-24 ต.ค.2565 จ.เชียงราย
11-13 พ.ย. 2565 จ.นครราชสีมา

รายละเอียดสอบถาม สมาคมฯ ครับ

https://m.facebook.com/addbeit.in.th/

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม