วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2552

ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วไทย2

ผมพาคณะครูและนักเรียนไปทัศนศึกษาที่บึงฉวาก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 18 มีนาคม 2552
เด็กนักเรียนมีความสุข สนุกกับกิจกรรม
และได้ความรู้จากการศึกษาธรรมชาติ สัตว์น้ำและสัตว์ป่าจึงขอรณรงค์เชิญชวนให้สมาชิกได้พาลูกหลาน
นักเรียนไปแวะเยี่ยมชมด้วยครับ
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วไทยได้ความรู้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง