วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2552

การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูฯ พื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

การพัฒนาความรู้ด้านการบริหารงานในหน้าที่เพื่อ
เตรียมการคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๒
ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๑
ข้าราชการครูผู้เข้าอบรมจำนวน ๖๑ คน มาจากจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี พัทลุง สตูล นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีและกระบี่
ผอ.ไพรัช แสงทอง แวะมาเยี่ยมผู้เข้าอบรมในชุดสบายๆ ผมเลยถือโอกาสเชิญท่านบรรยายพิเศษ เรื่องเทคนิคทางการบริหาร
ผอ.ยุทธพงษ์ชัยกำลังทำอะไรไม่รู้กับอาจารย์Sub-Admin1 (ชักสงสัยแล้ว)

โดยมีผอ.เจนวุฒินั่งอ่านหนังสือพิมพ์ใกล้ๆ ระหว่างรอการเช็คอินที่สนามบินหาดใหญ่

ผอ.ยุทธพงษ์ชัย(เคี้ยวหมากฝรั่งจนอิ่ม)และผอ.เจนวุฒิบนเครื่องบินแอร์เอเชีย

พี่น้องเพื่อนครูทางภาคใต้มีการตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการสอบภาค ก .อย่างมากโดยเฉพาะท่านที่มาจากปัตตานี ยะลาและจังหวัดอื่นๆ เรียกร้องให้ทีมงานของผมลงไปพบปะอีกสักรอบก่อนสอบ ผมก็ยินดีที่จะจัดโปรแกรมให้ครับ

ขอขอบคุณ ผอ.ไพรัช แสงทอง ผอ.สพท.สงขลาเขต ๑ ที่ให้ความกรุณาแก่ทีมงานด้านการบรรยายพิเศษ สถานที่ เกียรติบัตรวิทยากรและผู้เข้าอบรม และท่านบอกว่า คราวหน้าท่านจะดูแลให้อีก ผมและทีมงานต้องขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ

และขอบคุณพี่น้องเพื่อนครูชาวภาคใต้ในพื้นที่พิเศษที่ได้ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความรู้

คงจะได้พบกันคราวต่อไปและอย่าลืมอ่านหนังสือนะครับ


1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอขอบพระคุณคณะทีมงานของท่านผอ.โจ้
ที่กรุณามาให้ความรู้ข้าราชการครูฯเขตพื้นที่เฉพาะกิจชายแดนใต้เป็นอย่างยิ่ง

ข้าราชการครูจังหวัดสงขลา

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง