วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552

การบ้าน พลวัต ภาคบ่าย

1. ใครเป็น ประธานอกคศ เขต ที่ท่านสมัครสอบ……………………..
2. ใครเป็น ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ....................................
3. วิสัยทัศน์ สนง เขต ที่ท่านสมัครสอบ………………………………
4. เลขที่หนังสือราชการของ สนง เขต ที่ท่านสมัครสอบ…………………
5. web ของ สนง เขตที่ท่านสมัครสอบ………………………………………………..
6. ผอ เขต ชื่อ ………………………………………………………………………..
7. นโยบาย ผอ เขต…………………………………………………………………….
8. ผู้ว่าราชการจังหวัด……………………………………………………………..
9. ต้นไม้ประจำจังหวัด…………………………………………………………….
10. คำขวัญประจำจังหวัด…………………………………………
11. แหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด………………………………
12. ประเพณีที่สำคัญประจำจังหวัด……………………
13. จำนวนโรงเรียนในเขต……………………………………
14. จำนวนอำเภอในเขต……………………………………
15. ชื่ออำเภอในเขต……………………………………………………
16. การแบ่งกลุ่มโรงเรียนในเขต……………………………………………
17. เส้นทางหลวงที่ผ่านเขต หรือจังหวัด……………………………
18. ชื่อ สส ของจังหวัด…………………………………………
19. ชื่อ สว ของจังหวัด…………………………………………
20. สินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัด…………………………………
21. เขตตรวจราชการของ …………………………………
22. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง.......................................................................
23. บุคคลสำคัญของโลก (เหตุการณ์ปัจจุบัน)……………………
24. รางวัล กวีซีไรท์ 2552....................................................................
25. ข่าวกีฬาโลก………………………………………………………………
26. ข่าวการเมืองต่างประเทศ..............................................................
27. ข่าวเทคโนโลยีใหม่ๆ……………………………………………………
28. ศัพท์ทางด้าน คอมพิวเตอร์ IT……………………………………………
29. ชื่อเว็บ กระทรวงศึกษาธิการ / สพฐ. …………………………...............
30. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนที่เท่าไหร่.............................
31. นายกรัฐมนตรี คนที่เท่าไหร่................................................................
32. ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เช่น CPU คือ..............................................
33. ฯลฯ

คำถามเหล่านี้ ออกข้อสอบมาแล้วในเขตต่างๆ ขอให้โชคดีครับ
Jo_sk4@hotmail.com
087 4554552

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง