วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552

การสัมมนาคณิตศาสตร์ Franco-Thai Seminar in Pure and Applied Mathematics

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการด้านคณิตศาสตร์ "Franco-Thai Seminar in Pure and Applied Mathematics" ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปีแห่งความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างไทยและฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รมว.ศธ.กล่าวว่า ฝรั่งเศสกับไทยมีสัมพันธภาพต่อกันมานานนับศตวรรษแล้ว ซึ่งฝรั่งเศสมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยครั้งนี้มีนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ระดับโลกจากฝรั่งเศสมาร่วมสัมมนามากถึง ๑๗ ท่าน บางคนอยู่ในข่ายที่จะได้รับรางวัลใหญ่ทางด้านคณิตศาสตร์เทียบเท่าโนเบล ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัยของไทยอีกประมาณ ๒๐ ท่าน และผลจากการสัมมนาจะนำไปสู่ข้อสรุปถึงการวิจัยพัฒนาร่วมกันในอนาคตได้ต่อไปอย่างไร ขณะเดียวกันเราจะนำองค์ความรู้และผลจากการสัมมนามาพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์ของประเทศไทย โดยการสัมมนาจะได้พูดคุยถึงการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งการศึกษานอกระบบด้วย และโดยนโยบายของ ศธ.ก็มีความชัดเจนอยู่แล้วว่าเราต้องการมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๕ วิชาหลักที่เราต้องการเน้น คือ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา

รมว.ศธ.กล่าวถึงนโยบายในการเรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์ของไทยด้วยว่า ขณะนี้ สพฐ.กำลังตั้งศูนย์พัฒนาด้านคณิตศาสตร์โดยเฉพาะขึ้นมา ซึ่งเป็น ๑ ใน ๕ ศูนย์ตามวิชาหลัก ในขณะที่ศูนย์ภาษาอังกฤษได้ดำเนินการไปแล้วเป็นเวลา ๓ ปี ได้ผลดีมาก นอกจากนี้จะมีการอบรมและการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อเข้าสู่ความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้นจึงต้องมั่นใจว่ารากฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต้องเข้มแข็งตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา ขณะนี้ไทยมีมหาวิทยาลัยวิจัย ๙ แห่ง ซึ่งติดอันดับสถาบันการศึกษาระดับโลก และคาดหวังว่าจะสามารถสร้างให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง