วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ ๑๒

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ. เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นที่ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการร้องเรียนขอความเป็นธรรม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งในการประชุมครั้งก่อน และได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน โดยอนุกรรมการได้เสนอเรื่องเพื่อให้ ก.ค.ศ.ได้พิจารณาในกรณีมีการร้องเรียนเรื่องการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องในช่วงที่ผ่านมา และที่ประชุมได้มีมติให้ อนุกรรมการฯ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ จำนวน ๑๕ ราย พ้นจากตำแหน่ง โดยประกอบด้วย

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๒

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๗

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๒

เนื่องจากอนุกรรมการวิสามัญฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่า มีความผิดตามข้อ ๑๖ (๗) หรือ ๑๗ (๗) ของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เช่น การช่วยเหลือผู้เข้าสอบบรรจุครู โดยการแก้ไขกระดาษคำตอบ การเรียกรับเงินจากผู้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ฯลฯ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติให้ยับยั้งการย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนใน ๒ เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นการใช้อำนาจของ ก.ค.ศ. ตามที่ รมว.ศธ.ได้มอบหมายว่า หากพบว่า อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาใด กระทำการไม่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ก.ค.ศ.ก็จะใช้อำนาจในการระงับยับยั้ง โดยครั้งนี้

ก.ค.ศ.ได้ระงับการแต่งตั้ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี สุขบท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑

และระงับการแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๔

เนื่องจากการแต่งตั้งทั้ง ๒ ตำแหน่งนั้น อนุกรรมการวิสามัญฯ เห็นว่า เป็นการแต่งตั้งที่ผิดหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. ซึ่งขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง