วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553

การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการประชุมสมัชชาการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ที่มี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 6-7 มี.ค. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้ ศธ.ได้นำผลการประชุมจากเวทีสัมมนาในการประชุมดังกล่าวมาสรุป เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยตนได้ให้นโยบายเร่งดำเนินการใน 3 เรื่องก่อน ได้แก่
1.การขับเคลื่อนให้ปอเนาะมีความเข้มแข็ง โดยจะจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ศธ. หน่วยงานความมั่นคง และเขตพื้นที่การศึกษา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 5 เม.ย.นี้

2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายข้อที่ 7 ที่ตนให้ไว้ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง รมว.ศธ. โดยจะมีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อาทิ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ธนาคารออมสิน และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อวางแผนร่วมกันในวันที่ 31 มี.ค. นี้

3 คือ เรื่องนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ
โดย นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดศธ. ได้มอบให้ นายวินัย รอดจ่าย รองปลัด ศธ. ไปประชุมร่วมกับองค์กรหลักต่าง ๆ เพื่อสรุปว่าการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง เนื่องจากตนอยากให้กลไกขั้นตอนการทำงานของโครงการฯเหมือนเดิม แต่มีการพัฒนาระบบให้ดีขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานคล่องตัวและมีปัญหาน้อยที่สุด ทั้งนี้ทราบว่านายวินัย ได้นัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 24 มี.ค. นี้ และคาดว่าเรื่องนี้น่าจะได้ข้อสรุปก่อนช่วงสงกรานต์ เพื่อเตรียมการให้เกิดความเรียบร้อย.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง