วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

สพฐ.โอน ร.ร.เข้าสังกัด อปท.แล้ว 449 แห่ง

สพฐ.เผยถ่ายโอน ร.ร.449 แห่ง เข้าสู่สังกัด อปท. ระบุล่าสุดอีก 16 แห่ง แห้วหลังครูไม่สมัครใจ

วันนี้ (6 พ.ค.) นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงจำนวนสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ).ที่ดำเนินการถ่ายโอนไปยังสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 ว่า ขณะนี้มีสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปยัง อปท.แล้วทั้งสิ้นรวม 449 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 174 แห่ง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 44 แห่ง และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 231 แห่ง ซึ่งยังไม่ได้รวมสถานศึกษาที่มีการถ่ายโอนเฉพาะนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา รวมทั้งสิ้น 7 แห่ง ได้แก่ ร.ร.บ้านทุ่งหัวช้าง, ร.ร.บ้านไผ่ราษฏร์สงเคราะห์, ร.ร.บ้านเมืองกี๊ด, ร.ร.บ้านแม่ตะมาน, ร.ร.บ้านดอนแก้ว, ร.ร.บ้านเหมือนง่า และ ร.ร.พัฒนาต้นน้ำขุนคอง

“สถานศึกษาที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการถ่ายโอนในปีการศึกษา 2553 คงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 16 โรงเรียน จาก 2 เขตพื้นที่การศึกษา คือ สพท.นครสวรรค์ เขต 3 จำนวน 15 แห่ง และ สพท.ขอนแก่น เขต 2 จำนวน 1 แห่ง ซึ่งสพท.ยังไม่ได้รายงานการประเมินความสมัครใจของสถานศึกษามายัง สพฐ. แต่ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการว่าทั้ง 16 แห่ง ครูไม่สมัครใจที่จะถ่ายโอน” รองเลขาฯ กพฐ.กล่าว

นายสมเกียรติ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ สถานศึกษาที่ สพฐ.อนุมัติให้ถ่ายโอนแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการโอนไปยัง อปท. มีจำนวนทั้งสิ้น 9 แห่ง จาก 5 เขตพื้นที่การศึกษา คือ สพท.ชลบุรี เขต 2 จำนวน 4 แห่ง สพท.ชลบุรี เขต 3 จำนวน 2 แห่ง สพท.บุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 1 แห่ง สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 1 แห่ง และ สพท.สระแก้ว เขต 2 จำนวน 1 แห่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง