วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

สพฐ.ชงตั้งคณะทำงานปฏิรูปหลักสูตร

สพฐ.เสนอรมว.ศึกษาธิการ ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับกระทรวง เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผล โดยมีเลขาฯกพฐ.เป็นประธาน...

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สพฐ. จะเสนอให้ รมว.ศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานระดับกระทรวง เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผล โดยมีเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน และมีตัวแทนจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (สทศ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นกรรมการ เพื่อทำให้การจัดการศึกษามีความกระชับ ทั้งหลักสูตรและจุดเน้นของแต่ละช่วงชั้น การปรับเวลาเรียนให้มีความยืดหยุ่น การจัดสัดส่วนระหว่างวิชาการ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้จะหารือถึงการนำผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ตมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เพราะได้รับข้อเสนอแนะมาตลอดว่า หากการสอบโอเน็ตไม่มีผลต่อการเรียนของนักเรียน และอนาคตในการศึกษาต่อ ก็จะทำให้นักเรียนไม่มีแรงจูงใจและตั้งใจสอบ ซึ่งจะส่งผลให้การสอบโอเน็ตไม่น่าเชื่อถือตามไปด้วย ดังนั้น สพฐ.จะหารือร่วมกับ สทศ. เพื่อหาวิธีการที่จะทำให้โอเน็ตมีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น กำหนดให้โอเน็ตมีผลต่อการจบช่วงชั้น หรือใช้เป็นเงื่อนไขในการเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง