วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

รางวัลงานวิจัยสตรี

นักวิจัยสตรีจาก มทร.ธัญบุรีคว้า 8 รางวัล จากการส่งผลงานร่วมประกวดในงาน Korea International Women's Invention Exposition 2010 (KIWIE 2010) ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี...

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ มทร.ธัญบุรีได้ส่งผลงานร่วมประกวดในงาน Korea International Women's Invention Exposition 2010 (KIWIE 2010) ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นการประกวดงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยสตรี มี 109 หน่วยงาน จาก 31 ประเทศเข้าประกวด ปรากฏว่านักวิจัยสตรีจาก มทร.ธัญบุรีคว้า 8 รางวัล คือรางวัล KIWIE Award ได้แก่ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ และ น.ส.สุทธวรรณ สุพรรณ จาก "ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้แสงแนวตั้งสำหรับการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อการผลิตพลังงานชีวภาพ" รางวัล KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) ได้แก่ นางวีราภรณ์ ผิวสอาด จาก "ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" รางวัลเหรียญเงิน 3 รางวัล ได้แก่ ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ และ น.ส.ธัญญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ จาก "แผ่นกระเบื้องยางปูสนามภายนอกอาคารทำจากวัสดุยางธรรมชาติ คอมโพสิต" เหรียญทองแดง 3 รางวัล ได้แก่ นางรุ่งนภา ผลพฤกษา จาก "การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องถมเงินลวดลาย 12 นักษัตร จ.นครศรีธรรมราช" น.ส.กิติยาพรรณ โพธิ์ล่าม, ผศ.สาคร ชลสาคร, นางอุไรวรรณ คำสิงหา และ ผศ.สุรเดช ชูพินิจรอบคอบ จาก "การพัฒนาแปรรูปสิ่งทอจากเปลือกโสน" ผศ.มาริน สาลี จาก "การพัฒนาแปรรูปอาหารจากโสน"

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง