วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ครม.มีมติให้ขึ้นเงินเดือนข้าราชการครู อัตรา 5%

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า จากการที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบคำขอตั้งงบประมาณการปรับปรุงค่าตอบแทนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดึงดูดและรักษาคนเก่งคนดีไว้ในราชการ และเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของข้าราชการ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จำนวน 39,792 ล้านบาท และผลจากการหารือระหว่างคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กับฝ่ายบริหารงานบุคคลของข้าราชการทุกประเภท มีมติให้ขึ้นเงินเดือนข้าราชการในอัตรา 5% ทุกประเภท ซึ่งรวมถึงข้าราชการครูด้วย สำหรับตารางการปรับอัตราเงินเดือนฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จะส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงขึ้น ดังนี้

ครูผู้ช่วย จากเดิม7,940-16,840 บาท เป็น 8,340-17,690 บาท

อันดับ คศ.1 จากเดิม 7,940-27,500 บาท เป็น 8,340-28,880 บาท

อันดับ คศ.2 จากเดิม 12,530-33,540 บาท เป็น 13,160-35,220 บาท

อันดับ คศ.3 จากเดิม 12,530-47,450 บาท เป็น 13,160-49,830 บาท

อันดับ คศ.4 จากเดิม 23,230-50,550 บาท เป็น 24,400-53,080 บาท

อันดับ คศ.5 จากเดิม 28,550-64,340 บาท เป็น 29,980-67,560 บาท.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง