วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เลขาธิการคุรุสภาเตรียมหารือ"ชินวรณ์"ผลักดันงบพัฒนาวิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2553 ที่หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยมีตัวแทนเครือข่ายจาก 282 สมาคม/ชมรมครูเข้าร่วมว่า คุรุสภาดำเนินการเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามาแต่ปีงบประมาณ 2549 มาจนถึงขณะนี้เข้าสู่ปีที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2553 ปัจจุบันศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ มีจำนวนสมาชิกจำนวน 795 คน อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2553 สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณแก่คุรุสภาจัดสรรให้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ จำนวน 282 สมาคม/ชมรม เป็นเงิน 7,054,000 บาท โดยงบประมาณส่วนนี้จัดสรรไปยังสมาคม/ชมรมแห่งละ 25,000-30,000 บาท เพื่อไปดำเนินการวางแผนเพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ การสร้างความเข้าใจมาตรฐาน จรรยาบรรณ วิชาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อไป

นายองค์กร กล่าวอีกว่า ตนมีความตั้งใจจะเสนอต่อสำนักงบประมาณเพื่อขอจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ เพิ่มเติม ประมาณ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ เพราะที่ผ่านมาส่วนใหญ่แม้ว่าการพัฒนาและอบรมแก่ครูในแต่ละสมาคม/ชมรม นั้นเป็นเรื่องที่แต่ละสมาคม/ชมรมจะเป็นผู้กำหนดกิจกรรมเอง แต่จำนวนคนที่จะได้รับการอบรมยังมีค่อนข้างจำกัด เพราะฉะนั้น การเสนอขอนั้นก็มุ่งหวังว่าหากได้งบประมาณที่เพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ครู ได้มีโอกาสในการอบรมมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย

“ความจริงในปีนี้คุรุสภาก็ได้เสนอขอไป 10 ล้านบาทแต่เราได้มา 7 ล้านบาทซึ่งแต่ละปีที่ผ่านมาวงงเนที่ได้อยู่ในเกณฑ์นี้ แต่เราก็จะพยายามจะพัฒนาครุบุคลากรของเราขณะเดียวกันก็จะเอาข้อมูลการพัฒนาแต่ละปีที่ผ่านมาสรุปเพื่อเสนอสำนักงบประมาณพิจารณาอีกครั้งให้เหตุผลความจำเป็นที่ขอ”เลขาธิการคุรุสภา กล่าว

นายองค์กร กล่าวต่อไปว่า จะหารือกับนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.)เพื่อขอให้ช่วยผลักดันในเรื่องนี้รวมถึงเรื่องที่คุรุสภาเสนอเรื่องขอแปรญัตติในงบปกติ ของปีงบประมาณ 2554 จำนวน 63 ล้านบาท เพื่อดำเนินการโครงการสร้างเครือข่ายคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งหน่วยงานนี้จะช่วยให้การดูแลให้บริการแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งจะเป็นโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง