วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน


นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และลูกจ้างกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีกว่า ๕๐๐ คน เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

รมว.ศธ. ได้นำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินว่า "พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เป็นประเพณีที่สำคัญยิ่ง ถือเป็นศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิอันสง่างามของข้าราชการ สัจจะวาจาที่เปล่งออกมาด้วยใจบริสุทธิ์จากทั่วสารทิศ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณอันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่มีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์ ขจัดภัยและอุปสรรคต่างๆ ของบ้านเมืองให้ผ่านพ้นไปได้

ข้าราชการทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยความจงรักภักดีในครั้งนี้ พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ประจักษ์แจ้งทั้งในและต่างประเทศ และยกย่องเชิดชูพระองค์ว่า ไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดที่มีอยู่ในโลกปัจจุบัน ทรงทำงานหนักเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเท่ากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกแล้ว จึงนับเป็นบุญกุศลอันใหญ่ยิ่งที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย อยู่ใต้ผืนแผ่นดินไทยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรม ทรงเป็นแบบอย่างที่ประเสริฐสูงสุดของชนทุกหมู่เหล่า สมควรอย่างยิ่งที่จะได้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และน้อมนำพระบรมราโชวาทใส่เกล้าใส่กระหม่อม ยึดมั่นเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อประโยชน์ของประชาชนสืบไป

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ รมว.ศธ.ได้เชิญชวนให้ข้าราชการทั้งหลายน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ตั้งสัตยาธิษฐานด้วยอำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช เทวามหาพฤกษ์ ที่ปกปักรักษาพระราชอาณาจักร พระบรมเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระบูรพระมหากษัตริย์ตราธิราชเจ้าทุกพระองค์เป็นที่ตั้ง ถวายพระพรชัยมงคลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล เป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของเหล่าพสกนิกรตลอดกาล"

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง