วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตร TEACHeXCELS ของ SEAMEO INNOTECH, PHILIPPINES

ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิด การอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตร TEACHeXCELS ของ SEAMEO INNOTECH, PHILIPPINES ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2554 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม


ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง