สวัสดีครับทุกท่าน เว็บไซต์แห่งนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา ให้เป็นวิทยาทานสำหรับบุคคลทั่วไป

ข่าวการศึกษา

สนทนา

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตร TEACHeXCELS ของ SEAMEO INNOTECH, PHILIPPINES

ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิด การอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตร TEACHeXCELS ของ SEAMEO INNOTECH, PHILIPPINES ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2554 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม


ไม่มีความคิดเห็น: