วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สพฐ.เร่งพัฒนาผู้ขึ้นบัญชี 222 ราย ลุ้นทันบรรจุ'รอง-ผอ.ร.ร.'ธ.ค.นี้

8 พฤศจิกายน นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สพฐ.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้ว โดยได้กำหนดการพัฒนาข้าราชการครูฯที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนการแต่งตั้งตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน-16 ธันวาคม ณ หน่วยพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จ.นครราชสีมา โดยมีผู้สอบขึ้นบัญชีเข้ารับการพัฒนาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 198 คน และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน 24 คน ซึ่งหลังจากพัฒนาเสร็จแล้ว จะต้องเร่งดำเนินการแต่งตั้งตามอัตราว่างที่มีอยู่ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ผู้เข้ารับการอบรมได้สอบขึ้นบัญชีเอาไว้ให้เสร็จก่อนการสอบภาค ก ในเดือนมกราคม 2555 ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด

"ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องผ่านเกณฑ์ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดไว้ หากไม่ผ่านจะขาดคุณสมบัติ ไม่สามารถแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งการพัฒนานี้จะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการสอบภาค กในเดือนมกราคม 2555" รองเลขาธิการกพฐ.กล่าว และว่า ที่ผ่านมาแม้จะมีผู้ผ่านการพัฒนา แต่หากไม่มีตำแหน่งว่าง ทางเขตพื้นที่การศึกษาก็จะไม่สามารถบรรจุได้บางคนจึงเสียสิทธิไปแม้จะสอบขึ้นบัญชีและผ่านการพัฒนาแล้วก็ตาม ส่วนว่าจะมีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาว่างกี่ตำแหน่งนั้น ยังไม่มีจำนวนที่ชัดเจนเนื่องจากจะต้องรอให้มีการโยกย้ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมนี้จากนั้นจึงจะทราบตำแหน่งว่าง แต่ก็คาดว่าจะพอดีกับจำนวนของผู้ที่เข้ารับการพัฒนา โดยตำแหน่งว่างอาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอย่างไรก็ตาม ในการสอบภาค ก ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในเดือนมกราคมนั้น ผู้ที่สอบขึ้นบัญชีครั้งที่ผ่านมาและยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง ก็สามารถมาสอบได้อีก ไม่ได้มีการจำกัดสิทธิแต่อย่างใด


ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง