วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

168 เขตคะแนนสูงยื้อเลิกผล 'ครูผช.'

 เลขาฯก.ค.ศ.ยัน อ.ก.ค.ศ.ทุกเขตต้องพิจารณายกเลิกผลสอบครู ผู้ช่วยใหม่อีกรอบ ตามข้อมูลหลักฐานที่ส่วนกลางส่งไปให้เพิ่มเติม หลัง 168 เขตพื้นที่ฯรายงานยังไม่โละผลสอบ    
          เมื่อวันที่ 30 เมษายน นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยความคืบหน้าการรายงานผลการพิจารณายกเลิกผลการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น หรือเหตุพิเศษ ว12 ครั้งที่ผ่านมาว่า ขณะนี้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา 168 เขต ได้ทยอยส่งผลการพิจารณามายังสำนักงาน ก.ค.ศ.แล้ว จากทั้งหมด 200 กว่าเขตพื้นที่ฯทั่วประเทศที่เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่แล้ว โดยในจำนวน 168 เขตดังกล่าว มีผู้ที่สอบได้คะแนนสูงผิดปกติรวมอยู่ด้วย 129 เขต โดยผลพิจารณาที่แจ้งมายังไม่มี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯใดสั่งยกเลิกผลการสอบ ซึ่งมีบางเขตพื้นที่ฯเสนอขอยืดเวลาการดำเนินการ และบางเขตพื้นที่ฯรายงานว่าไม่พบการทุจริต อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเขตพื้นที่ฯเหล่านี้จะมีการพิจารณาไปแล้ว แต่ยังต้องนำข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งสำเนากระดาษคำตอบ และผลคะแนนสอบ รวมถึงผลการชี้แจงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในวันที่ 2 พฤษภาคม กลับไปประกอบการพิจารณาใหม่อีกครั้ง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ฯที่มีผู้สอบได้คะแนนสูงผิดปกติ
          นางรัตนากล่าวต่อว่า กรณีมีผู้วิจารณ์ว่า ก.ค.ศ.มีอำนาจสั่งยกเลิกผลการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยในรายที่มีคะแนนสูงผิดปกติ และมีความชัดเจนว่าเข้าข่ายทุจริตนั้น เรื่องนี้ยกเลิกไม่ได้ อำนาจของ ก.ค.ศ.คือการยับยั้งชั่วคราวตาม อำนาจของ ก.ค.ศ.คือการยับยั้งชั่วคราวตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยที่ผ่านมา ก.ค.ศ.ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 49 และ 30 ในการยับยั้งการแต่งตั้งบรรจุครูผู้ช่วยครั้งนี้ไปแล้วในกรณีการสอบที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ศรีสะเกษ เขต 3 และ สพป.นครปฐม เขต 1 เนื่องจากพบการเข้าสอบแทนกัน
          "ดังนั้น ขณะนี้ต้องรอให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯได้ดำเนินการพิจารณาตามข้อมูลหลักฐานที่ สพฐ.และ ศธ.ได้จัดส่งไปให้เพิ่มเติม หากเห็นว่าอะไรไม่ถูกต้อง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯก็ต้องจัดการ แต่ถ้ากรณีใดที่ไม่ใช่อำนาจของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ เช่น กรณีการขาดคุณสมบัติของผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ก็เป็นอำนาจของ ก.ค.ศ.ที่จะดำเนินการ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าสุดท้ายแล้วน่าจะมีการยกเลิกผลการสอบในเขตพื้นที่ฯที่ชัดเจนว่า มีข้อมูลหลักฐานการทุจริต ซึ่งทาง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯจะต้องดำเนินการสั่งยกเลิก แต่ถ้าไม่ดำเนินการ ทางออกสุดท้ายยังมีมาตรการหนึ่งที่ให้อำนาจ ก.ค.ศ.ออกมติสั่งให้ยกเลิกได้ แต่ยังไม่อยากเปิดเผยตอนนี้ ต้องรอให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ดำเนินการเองก่อน" นางรัตนากล่าว
          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า วันเดียวกันนี้จะประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ประจำปี 2556 ในส่วนกลาง และแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการทุจริตในเขตพื้นที่ฯที่เปิดสอบ ส่วนขั้นตอนการออกข้อสอบของเขตพื้นที่ฯที่ให้รวมตัวกันดำเนินการตามเขตตรวจราชการ 12 เขต เพื่อว่าจ้างสถาบันอุดมศึกษานั้น ทาง สพฐ.จะเข้าไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงในกรณีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติ เช่น หา สถาบันอุดมศึกษามาออกและตรวจข้อสอบไม่ได้ ซึ่งได้มีการพูดถึงในการประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ผ่านมาว่า อาจมีบางพื้นที่ที่สถาบันอุดมศึกษาไม่พร้อมที่จะรับงาน ให้แจ้งมายังสำนักงาน ก.ค.ศ.รับทราบ เพื่อหารือและแก้ไขต่อไป
          ผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน-5 พฤษภาคมนี้ ในวันที่สองของการรับสมัครยังเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 (สพป.นม.3) ซึ่งใช้สถานที่โรงเรียนครบุรีวิทยา อ.ครบุรี เป็นที่รับสมัคร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (สพม.31) ใช้ห้องประชุมของ สพม.31 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา เป็นที่รับสมัคร มีผู้สนใจจาก(สพม.31) ใช้ห้องประชุมของ สพม.31 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา เป็นที่รับสมัคร มีผู้สนใจจากหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางไปสมัครอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 08.30 น.
          นายชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการ สพม.31 กล่าวว่า การรับสมัครวันแรกที่ผ่านมามีผู้มาสมัครทั้งสิ้น 235 คน ใน 9 สาขาวิชาเอก โดยสาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ วิชาเอกสังคมศึกษา 95 คน, ชีววิทยา 45 คน และภาษาอังกฤษ 36 คน ส่วนการรับสมัครวันที่สองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี คาดว่าถึงวันสุดท้ายจะมีผู้สมัครไม่ต่ำกว่า 1,000 คน
          นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผู้อำนวยการ สพป.นม.3 กล่าวว่า บรรยากาศการรับสมัครวันที่สองค่อนข้างเบาบางกว่าวันแรก ที่มีผู้มาสมัครกว่า 1,000 คน โดยสาขาวิชาเอก 3 อันดับแรกที่มีผู้สมัครมากที่สุด ได้แก่ วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ทั้งนี้ จากกระแสข่าวว่ามีขบวนการทุจริตสอบครูผู้ช่วยเริ่มออกหาลูกค้าแล้วนั้น ตนไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการหาข่าวทางลับกระจายทั่วพื้นที่รับสมัครและนอกพื้นที่ แต่ยังไม่พบเบาะแสกลุ่มผู้ต้องสงสัย อย่างไรก็ตาม หากใครพบเห็นสิ่งผิดปกติใดๆ ขอให้แจ้งมาที่ตนโดยตรง เพื่อป้องกันผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการทุจริตสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้
          ส่วนที่ สพป.ตาก เขต 2 อ.แม่สอด มีผู้สมัครในวันที่สองจำนวน 350 คน รวมมีผู้สมัคร 2 วัน จำนวน 1,386 คน
มติชน ฉบับวันที่ 2 พ.ค. 2556

สพฐ.เล็งขยายโครงส่งเสริมคุณธรรมฯไปร.ร.ในฝันกว่า 2 พันแห่ง
          สพฐ.เตรียมแผนพัฒนาการศึกษาในปี 2556 พร้อมขยายผลโครงส่งเสริมคุณธรรมฯ ไปยังร.ร.ในฝันกว่า 2 พันโรง
          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้มีการกำหนดแผนและเป้าหมายที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2556 โดยจะกำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้ 1.จัดทำคู่มือในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบครบวงจร ซึ่งจะจัดอบรมให้แก่ศึกษานิเทศก์ในช่วงเดือน พ.ค.นี้ เพื่อนำไปขยายผลให้กับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป สำหรับคู่มือเล่มนี้จะมีการแนะนำเกี่ยวกับการให้การบ้าน และมอบงานที่เกี่ยวกับโครงงานต่างๆ แก่เด็ก เพื่อให้งานเหล่านี้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่เป็นภาระแก่เด็ก 2.จะมีการนำทฤษฎีห้องเรียนกลับด้านมาใช้ โดยจะเป็นการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม และจะมีการปรับโครงสร้างการใช้เวลาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะมีการนำสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เป็นตัวช่วยในการเรียนการสอน
          3.จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน โดยนำผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET และคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ National Test (NT) ซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงถึงจุดอ่อนของนักเรียนในทุกช่วงชั้น มาจัดทำเป็นแผนการพัฒนาที่มีเป้าหมาย เพื่อให้ครูได้เน้นย้ำลงไปในจุดที่เด็กมีปัญหาโดยตรง และ 4.กำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งการพัฒนาทั้งด้านคุณธรรม และวิชาการควบคู่กันไป อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2556 นั้น สพฐ.จะพัฒนาโรงเรียนในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมนำวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา 2555 ได้เริ่มนำร่องในโรงเรียนดีประจำตำบลไปแล้ว 6,500 แห่ง โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนดีศรีตำบล ดังนั้นในปีนี้จะขยายผลเพิ่มเติมไปยังโรงเรียนในฝันอีก 2,628 แห่ง โดยผู้บริหาร ครู และนักเรียน จะต้องผ่านการอบรมในเชิงคุณธรรม และจริยธรรมผ่านภาคปฏิบัติด้วย เพื่อให้ผู้เรียนมีความสมดุลทั้งด้านวิชาการ และจิตใจ
ASTVผู้จัดการออนไลน์


ครม.เห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด
          ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด โดยกำหนดให้ใช้พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เป็นแบบมาตรฐานสำหรับหน่วยราชการ สถานศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อใช้เป็นหนังสืออ้างอิงในการเขียนหนังสือไทยให้เป็นระเบียบเดียวกัน
          โดยพจนานุกรมฉบับนี้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการชำระพจนานุกรม โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำศัพท์ทั่วไป ซึ่งเป็นคำที่มีใช้ในภาษาไทย และเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย แต่ยังไม่ได้เก็บไว้ในพจนานุกรม รวมทั้ง แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามของคำศัพท์เฉพาะสาขาวิชา ได้แก่ ศัพท์กฎหมายไทย ศัพท์ประวัติศาสตร์ไทย ศัพท์พรรณพืชและพรรณสัตว์ ศัพท์ดนตรีไทย
          ศัพท์ดนตรีสากล และราชาศัพท์ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขานั้น ๆ และที่สำคัญ ได้มีการเก็บคำศัพท์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการพัฒนาเรื่องดิน น้ำ และป่าไม้ ประกอบด้วยคำว่า กังหันน้ำชัยพัฒนา แกล้งดิน แก้มลิง ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามพระราชดำริ โครงการตามพระราชประสงค์
          โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ โครงการพระดาบส โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
          รวมทั้งเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบัน สำหรับความเป็นมาของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 นั้น ได้รับการตีพิมพ์ขึ้นในปี 2554 เนื่องจากเป็นปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ซึ่งโครงการจัดพิมพ์พจนานุกรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว
          ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 23 พ.ย.2554 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดพิมพ์พจนานุกรมฯ และอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์พจนานุกรมฉบับดังกล่าว เพื่อแจกจ่ายไปยังสถาบันการศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
          ทั้งยังแจกจ่ายให้ สถาบันศาสนา หน่วยงานราชการ ตลอดจนคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และสื่อมวลชน ให้ใช้อ้างอิงเป็นมาตรฐานของการเขียนหนังสือไทย เพื่อให้เกิดเอกภาพในด้านภาษาอันเป็นวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติ
          เพื่อให้หน่วยราชการและสถาบันการศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปมีแบบมาตรฐานเดียวกันสำหรับใช้ในการเขียนหนังสือไทย สำหรับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 นั้น เป็นฉบับที่ปรับปรุงแก้ไขมาจาก พจนานุกรมฯ ฉบับปี 2542 และผ่านการพิจารณาของกรรมการชำระพจนานุกรม ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ประเภทต่าง ๆ จำนวนมาก เช่น นาย ประเสริฐ ณ นคร นาย จำนงค์ ทองประเสริฐ และ นางกาญจนา นาคสกุล เป็นต้น
ที่มา: http://www.prachachat.net


สพฐ.จัดทำแผนพัฒนาเด็กปี 56
          สพฐ.จัดทำแผนพัฒนาเด็กปี 56 จัดให้เป็นปีปฏิรูปการเรียนการสอน มี 4 กิจกรรม          เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้มีการกำหนดแผนและเป้าหมายที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2556 โดยจะกำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.จัดทำคู่มือในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบครบวงจร โดยจะมีการจัดอบรมให้แก่ศึกษานิเทศก์ในช่วงเดือน พ.ค.นี้ เพื่อนำไปขยายผลให้กับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป อย่างไรก็ตามสำหรับคู่มือเล่มนี้จะมีการสอนเกี่ยวกับการให้การบ้าน และมอบงานที่เกี่ยวกับโครงงานต่างๆ แก่เด็ก เพื่อให้งานเหล่านี้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่เป็นภาระแก่เด็ก
          2.จะนำทฤษฎีห้องเรียนกลับด้านมาใช้ โดยจะเป็นการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม และจะมีการปรับโครงสร้างการใช้เวลาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะมีการนำสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เป็นตัวช่วยในการเรียนการสอน 3.จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน โดยนำผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET และคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ National Test (NT) ซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงถึงจุดอ่อนของนักเรียนในทุกช่วงชั้น มาจัดทำเป็นแผนการพัฒนาที่มีเป้าหมาย เพื่อให้ครูได้เน้นย้ำลงไปในจุดที่เด็กมีปัญหาโดยตรง และ 4.กำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งการพัฒนาทั้งด้านคุณธรรม และวิชาการควบคู่กันไป
          "ในปีการศึกษา 2556 สพฐ.จะพัฒนาโรงเรียนในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมนำวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา 2555 ได้เริ่มนำร่องในโรงเรียนดีประจำตำบลไปแล้ว 6,500 แห่ง โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนดีศรีตำบล ดังนั้นในปีนี้จะขยายผลเพิ่มเติมไปยังโรงเรียนในฝันอีก 2,628 แห่ง โดยผู้บริหาร ครู และนักเรียน จะต้องผ่านการอบรมในเชิงคุณธรรม และจริยธรรมผ่านภาคปฏิบัติด้วย เพื่อให้ผู้เรียนมีความสมดุลทั้งด้านวิชาการ และจิตใจ" นายชินภัทร กล่าว..
ที่มา: http://www.dailynews.co.th

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง