วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ปรับเกณฑ์เฟ้น'รอง-ผอ.ร.ร.'ใหม่ ก.ค.ศ.เล็งประกาศบัญชี 60 % เพิ่ม คืนอำนาจ'อ.ก.ค.ศ.'จัดสอบเอง

 นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ.กำลังดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2556 ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการร้องเรียนว่า ต้องการให้ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทุกคน โดยไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ผ่านมากำหนดให้บรรจุแต่งตั้งเฉพาะผู้ที่สอบได้คะแนนร้อยละ 60 และเป็นผู้สอบได้อยู่ในลำดับที่เท่ากับจำนวนตำแหน่งว่างที่เปิดสอบ โดยเจตนารมณ์ของ ก.ค.ศ.ในขณะนั้น ต้องการให้ผู้สอบขึ้นบัญชีทุกคนได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ดังนั้น จึงประกาศเท่ากับตำแหน่งว่าง แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เกิดปัญหาขึ้นว่า ระหว่างที่บัญชียังไม่หมดอายุที่ต้องยกเลิก 2 ปี กลับมีตำแหน่งว่างเกิดขึ้นกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา จึงเกิดการเรียกร้องให้ประกาศผู้สอบได้คะแนนร้อยละ 60 ทั้งหมด อีกทั้งได้มีการเรียกร้องให้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกกลุ่มนี้ด้วยหลังจากที่พบว่ามีตำแหน่งว่างเพิ่ม
          "ก.ค.ศ.ต้องการแก้ไขประเด็นที่มีข้อบกพร่องทั้งหมด อย่างการประกาศขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกร้อยละ 60 อาจจะกำหนดเพิ่มว่าให้ขึ้นบัญชีได้กี่เท่าของอัตราที่ว่างบรรจุ เพราะหากให้ขึ้นบัญชีผู้ที่สอบได้คะแนนร้อยละ 60 ทุกคน อาจจะไม่ได้รับการบรรจุทุกคน ทั้งนี้ เพื่อให้มีส่วนที่เหลือน้อยที่สุดที่จะไม่ได้รับการบรรจุ ส่วนการดำเนินการ จะต้องให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเองตามอำนาจที่กำหนดไว้ โดยอาจจะรวมกันในเขตตรวจราชการเหมือนกับการสอบครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป แทนการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้ดำเนินการเหมือนครั้งที่ผ่านมา" เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าว
          นางรัตนากล่าวต่อว่า การสรรหาคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในปี 2555 ที่ผ่านมา มีผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการขึ้นบัญชีไม่พอกับตำแหน่งว่างที่จะบรรจุ ดังนั้น จะต้องมีการปรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาใหม่ทั้งหมด ภายในปีงบประมาณ 2556 ส่วนกระบวนการสรรหาต่างๆ อาจจะดำเนินการไม่ทันภายในปีนี้ อย่างไรก็ตาม แนวนโยบายนี้ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องการเรียกความเชื่อมั่นในการสอบสรรหาต่างๆ ให้กลับคืนมา
ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

ปธ.คุรุสภาฝากการบ้านครุ-ศึกษาฯยกคุณภาพครู-วางแผนการผลิตควบคัดคนเก่ง

          ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภากล่าวในการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทยเมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ผลการศึกษาทุกประเทศที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาสูง เพราะแต่ละประเทศให้ความสำคัญกับครูทั้งหมดและคัดคนเก่งเป็นครูทั้งสิ้น ขณะที่ในประเทศไทยยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการคัดครูอย่างจริงจัง ในฐานะที่คณะครุ ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เป็นสถาบันเริ่มต้นของวิชาชีพครูที่จะสร้างครูให้กับวงการศึกษาของชาติ จึงขอฝากประเด็นให้พิจารณาดำเนินการ 4 ประการหลัก
          ข้อแรก ขอให้คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ผลิตครูให้มีความพอดีหรือใกล้เคียงกับจำนวนที่ต้องการ โดยคุรุสภาและหน่วยงานใช้ครูจะประมาณการความต้องการครูให้คณะต่างๆ พิจารณา ซึ่งในขณะนี้คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ผลิตครูเกินความต้องการมาก ทั้งนี้จะขอให้คณะทำแผนผลิตครูร่วมกับคุรุสภาเป็นแผน 5 ปีข้างหน้า
          ข้อที่สอง อยากจะขอไม่ให้เปิดรับผู้เรียนก่อนที่แผนดังกล่าวจะได้การรับรองจากคุรุสภา เพราะถ้าคุรุสภาไม่รับรองแล้ว บัณฑิตที่จบก็จะไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพตามไปด้วย
          ข้อที่สาม ขอให้คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์คัดคนเก่งเข้ามาเป็นครู โดยจัดการสอบคัดเลือกคนที่จะเข้าเป็นครูในทุกกลุ่มสถาบัน อาจจัดเป็นข้อสอบร่วมกันหรือต่างคนต่างสอบแต่มีเป้าหมายเพื่อคัดคนเก่งเข้ามาในอาชีพ ไม่ใช่ใครสมัครก็รับหมดอย่างที่เป็นอยู่ในบางแห่ง โดยคนเก่งจะมีโอกาสสอนให้คนเก่งได้ดีกว่าคนไม่เก่งแน่นอน
          และข้อสุดท้าย อยากให้สถาบันผลิตครูปรับการเรียนรู้ให้ทันสมัย โดยเฉพาะด้านการสอนให้เด็กรู้จักสร้างความรู้ขึ้นได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหา รวมทั้งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับสังคมได้
ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ศธ.ขู่ถอนใบอนุญาตผู้บริหารฮั้วมั่นใจสกัดขบวนการโกงสอบครู

          ศธ.ห่วง "มหา'ลัย" ฮั้วเขตพื้นที่ฯ โกงข้อสอบครูผู้ช่วยทั่วไปเดือน มิ.ย. วอนผู้บริหารคุมเข้มปิดช่องทุจริตทุกทาง จี้คุรุสภาอย่านิ่งนอนใจ ประกาศย้ำ "ครูผู้บริหาร"ร่วมขบวนการโกงสอบครูถอนใบวิชาชีพตลอดชีวิตเชื่อสกัดขบวนการทุจริตได้
          เมื่อวันที่ 26 พ.ค.56 นายพิษณุตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ว12 เปิดเผยว่า การตรวจสอบและเอาผิดขบวนการทุจริตสอบครูผู้ช่วยต้องเดินหน้าต่อไป และถือเป็นบทเรียนของศธ. แต่ขณะเดียวกันก็ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้การสอบครูผู้ช่วยทั่วไป ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 22-24มิ.ย.56 ต้องไม่เกิดการทุจริต ซึ่งที่ผ่านมาเริ่มมีกระแสข่าวว่าขบวนการทุจริตสอบครูผู้ช่วย เริ่มออกหาลูกค้า เพื่อจะโกงสอบแล้ว ทั้งที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) พยายามกวาดล้างขบวนการทุจริต การสอบครูผู้ช่วยอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ดี หากขบวนการทุจริตสอบไม่เกรงกลัว ก็ต้องไปปลุกจิตสำนึก ที่เหยื่อหรือผู้ใช้บริการโกงสอบ ให้เกิดการเปลี่ยนใจใหม่ ซึ่งเรื่องนี้สามารถทำได้
          ผู้ตรวจราชการ ศธ. กล่าวอีกว่าเริ่มแรกต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาประกาศย้ำ ถึงมาตรการลงโทษให้ชัดเจนก่อน เหมือนที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ประกาศย้ำชัดเจนว่า หากบุคคลใดทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐก็จะถูกขึ้นบัญชีดำตลอดชีวิต ไม่สามารถสมัครสอบเข้ารับราชการครูได้อีก แต่คุรุ สภากลับยังเงียบจึงคิดว่าจากนี้ผู้บริหารคุรุสภาต้องออกมาประกาศย้ำให้ชัดเจนเช่นกันว่า บุคคลใดที่ทุจริตจะถูกเพิกถอน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเป็นครูที่ไหนได้อีก ทั้งของรัฐและเอกชน อย่างไรก็ตามหากผู้สอบได้รับทราบมาตรการลงโทษที่รุนแรงจากการทุจริตแล้ว จะได้เปลี่ยนใจไม่ใช้บริการและเมื่อไม่มีผู้ใช้บริการก็จะไม่มีผู้ให้บริการหรือขบวนการทุจริตสอบต่อไป
          "การจะทำให้การสอบครูผู้ช่วยทั่วไป นี้ไร้ทุจริต นอกจากจะต้องกระตุ้นจิตสำนึกผู้สอบแล้ว แต่ละเขตพื้นที่ฯต้องเข้มแข็งและรัดกุมไม่ปล่อยให้เกิดการทุจริต ส่วนก.ค.ศ. เองก็ต้องเด็ดขาดกล้า ตัดสินใจ เพราะอย่างหลายคดีการทุจริต สอบครูผู้ช่วย ที่เรื่องส่งมาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ผ่านมา
          ถึงแม้จะผ่านมา 4-5 ปีแล้ว ขณะนี้ ก.ค.ศ.ยังไม่ตัดสิน ทำให้ไม่รู้ว่าใครถูกหรือผิด จนอาจทำให้ไม่มีใครเชื่อมั่นและไม่กลัว ดังนั้นถึงเวลาที่ ก.ค.ศ.จะต้องตัด สินใจให้เด็ดขาด" นายพิษณุกล่าวต่อว่า ยังเป็นห่วงในหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ครูผู้ช่วยทั่วไปนี้ โดยเฉพาะในข้อ 4 ที่ ให้เขตพื้นที่ฯ รวมกลุ่มกันตามเขตตรวจราช การศธ.และดำเนินการให้สถาบันอุดม ศึกษาที่เห็นควรให้เป็นผู้ออกข้อสอบ ส่งข้อสอบ ตรวจกระดาษคำตอบ และประมวลผลการสอบตามหลักสูตรที่กำหนดนั้น จริงๆคำว่า "สถาบันอุดมศึกษา"พอถึงเวลาจริงอาจเป็นเพียงคณะใดคณะหนึ่งหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่รับทำซึ่งหากเป็นอย่างนี้ก็อาจมีช่องโหว่ให้ทุจริตได้ เพราะสถาบันอุดมศึกษา ไม่ได้มีคนดีทั้งหมดเปรียบเหมือนสังคมที่มีทั้งคนดีและคนเลว จึงอยากให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนั้นๆ สอดส่อง คัดเลือกคนดีมาร่วมออกข้อสอบด้วย
ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: สำนักงาน ก.ค.ศ.พร้อมให้การสนับสนุน การดำเนินการสอบบรรจุครูผู้ช่วย

          รัตนา ศรีเหรัญ
            เลขาธิการ ก.ค.ศ.
          ตามที่ ก.ค.ศ.มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2556 โดยให้มีการรับสมัครสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 29 เมษายน-5 พฤษภาคม 2556 และสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 22- 24 มิถุนายน 2556 นั้น      จากการรายงานของ สพฐ.พบว่า ในปีนี้มีจำนวนตำแหน่งว่าง 1,070 ตำแหน่ง ใน 79 เขตพื้นที่การศึกษา และมีผู้สนใจสมัครสอบแข่งขันในครั้งนี้ถึง 84,584 คน ส่วนสังกัดสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน มีจำนวนตำแหน่งว่าง 21 ตำแหน่ง ใน 21 วิทยาลัย มีผู้สมัครสอบ 116 คน ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวสำหรับการดำเนินการสอบ ตั้งแต่การรับสมัคร หลักสูตรการสอบแข่งขัน ตลอดจนการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ไปแล้ว
          สำนักงาน ก.ค.ศ.เห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขัน ในปี พ.ศ.2556 เป็นไปอย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จึงได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต จำนวน 511 คน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 เพื่อรับทราบนโยบายการสอบแข่งขันจากนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน ก.ค.ศ. ที่ต้องการให้การดำเนินการสอบแข่งขันมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสเรียกความเชื่อมั่นที่ดีจากสังคมให้ได้
          นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ.ยังจะได้จัดให้มีการประชุมผู้แทน ก.ค.ศ.ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 79 เขต และผู้แทน ก.ค.ศ.ใน อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ที่ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2556 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และการร่วมมือกันกำกับ ติดตาม การดำเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน ก.ค.ศ. พร้อมทั้งตั้งกองอำนวยการประสานงานการสอบ ประจำสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการสอบกรณีมีปัญหา หรือข้อหารือจากเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการสอบแข่งขันได้อย่างดีที่สุด
          ซึ่งสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2280-2835, 0-2280-1094, 0-2280-1016 โทรสาร 0-2280-2835, 0-2280-1094 และ 0-2280-1016 ในวันและเวลาราชการ
ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง